Các chú VOZer dịch giúp cháu dòng code này được không ạ? Cháu đang chửi nhau hăng máu thì nó gửi dòng này nên cháu quyết định đi ngủ luôn, đã thế sáng mai dậy t vào vũ trụ Voz nhờ các chú

Mong các chú dịch giúp để cháu chửi tiếp.

Cháu cảm ơn ạ.


Source_#group_voz_4663452077015228_4913242612036172 _like_57_Share_0