Chào anh chị trong nhóm
Cho e hỏi là e k có giao dịch gì qua bank nhưng lại có những tin nhắn xác thực giao dịch thế này là bị sao thế ạ ?


Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2964590143819360 _like_55_Share_0