cho e hỏi có tool nào backup ảnh bằng uid ko ạ

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2014127392082458 _like_1_Share_0