Chủ tus cho e hỏi, vfp có tạo được blog hay đăng bài lên các blog không?

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2008406325987898 _like_3_Share_0