Đang dịch bệnh mà 1 số thành phần còn chia sẻ thông tin vớ vẩn trên mạng xã hội nhìn ngứa mắt thật sự. Mình tìm 1 trang uy tín của bộ CA để tố cáo mà tìm không ra
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3900337636739641&id=100002903308721

Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2965530810391960 _like_0_Share_0