Dành gần 30ph để suy nghĩ rep cái cmt này cho đã cái nư, 🙃🙃 quê em ở Cai Lậy cũng bị 1 bà Phục Hưng từ SG về chống chính quyền làm cả xã phải cách ly, ức chế thật sự

Source_#group_voz_4663452077015228_4863708853656215 _like_8_Share_0