Dịch dã quá tâm sự than thở vài lời với nhau đi các bác.
Em mở màn:
Giờ ra đường đâu cũng hỏi giấy, đi làm thêm cũng khó khăn người yêu thì thấy khó khăn nên vứt áo bỏ đi. 😟 Dịch dã lòng người lộ rõ như 2 mặt đồng xu.

Source_#group_voz_4663452077015228_4869283053098795 _like_3_Share_0