Điểm thi hơi khoai nên em được chỉ bảo là vô Hoa sen học vì trong đó dạy tốt, tiền nào của nấy phải ko mấy bác ?
Có thật vậy ko ạ
bổ sung ngành : kinh doanh quốc tế

Source_#group_voz_4663452077015228_4861740533853047 _like_13_Share_0