E có phần mềm cámcanner hạn 1 năm chưa dùng lần nào muốn pass lại ạ.


Source_#phanmemninja_2892984540791271_4066294103460303 _like_1_Share_0