gần 3 tháng sau đợt nghỉ lễ lịch sử – những hậu quả mà có lẽ ai cũng biết như thế nào rồi, cái giá quá đắt mọi người ak

Nguồn : sưu tầm

Source_#group_voz_4663452077015228_4909057792454654 _like_55_Share_1