Google Meet giờ giới hạn chỉ còn 1 tiếng cho Video calls, hết free không giới hạn rồi…. 🥺
Còn app nào cho video calls không giới hạn không ta? 🧐 Cho ý kiến nào. Thanks
#7onez_shareNguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2966846130260428 _like_11K_Share_6