Mấy bác đang đi làm nghĩ sao về việc sở hữu 2 bằng TĐH và CNTT, có bị thừa ko các bác?
Tầm nhìn chưa tốt nên nhờ các bác có kinh nghiệm cho xíu ý kiến
Thanks!

Source_#group_voz_4663452077015228_4903949939632106 _like_29_Share_0