Mọi người nghĩ sao về ngành truyền thông đa phương tiện của đại học Văn Lang và Hutech ạ? Còn trường nào đào tạo ngành này nữa mà tuyển khối C không ạ?

Source_#group_voz_4663452077015228_4866174340076333 _like_5_Share_0