muốn mua vài nick fb có đủ thông tin và có danh sách bạn bè group ai uy tin ko ak

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2007085526119978 _like_1_Share_0