Ngh.e n.ói đường truyền Internet đi quốc tế đã sửa xong rồi các ae. 🥳. Bữa giờ mạng chậm kinh. Hôm nay thấy đỡ nhiều rồi….có ai còn bị chậm nữa ko nè??
Cable Internet AAE-1 đã khôi phục hoàn toàn, tuyến cable Internet biển AAG kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với Mỹ.
#7onez_share


Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2968216740123367 _like_45K_Share_45