Nghe thiên hạ đồn mua hosting ở Vietnix.vn là chống DDOS cho website kèm theo là giá ưu đãi nữa😋. Đang suy nghĩ có nên gọi hỏi thăm mấy bác Vietnix cho xin vé học cách chống DDOS không ta? 😚 Đỉnh thật 🥳
#7onez_shareNguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2963991517212556 _like_13K_Share_22