Pro nào có list UID group nước ngoài không kiểm duyệt k cho mình xin ít ạ ?
Many thanks !!!

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2014821268679737 _like_0_Share_0