Tip sinh tồn (ít nhất là ở TK21, tôi nghĩ vậy, không biết nữa) trong tình huống ra đường bị các em nhi đồng cầm 3 toong vây xung quanh

 


Source_#group_voz_4663452077015228_4865116733515427 _like_18_Share_0