#voz
Ở nhóm mình có ai đang bán hàng bằng WordPress không nhỉ? Nếu thím nào có thì nhanh chóng cập nhật nha, không lại bị hack đến cái nịt chẳng còn đâu đấy ))

Phiên bản woocommerce bị lỗi là <= 5.5.0, cập nhật ngay lên phiên bản mới nhất là 5.5.1 nha!


Source_#group_voz_4663452077015228_4870612652965835 _like_1_Share_0